Od 01.11.2018 do 31.03.2019 trénujem v tělocvičně na 7.ZŠ a v tělocvičně na 2.ZŠ

pondělí ..... od 15:30 hodin do 16:30 hodin 7.zš

středa .... od 16:00 hodin do 17:00 hodin  2.zš

pátek .... od 15:30 hodin do 17:00 hodin 7.zš


 Trénink gymnastiky jednou za 14 dní ve čtvrtek v sokolovně ..... od 15:00hodin do 16:30 hodin

 

 

sraz vždy 10 minut před tréninkem

Při špatném počasí rozhoduje o (ne)konání tréninku TRENÉR!

Po KAŽDÉM tréninku je povinné SPRCHOVÁNÍ!!!

 

 

 

Příspěvky činí 1000,- za půl roku a jsou splatné vždy do konce září a do konce ledna převodem na účet 2500238997/2010.ortovní soupravu klubu  Jako variabilní symbol uveďte rok narození dítěte, do zpráv pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.